#1 Bezwysyłkowy Polski MatHandel

Trwa właśnie #1 Bezwysyłkowy Polski MatHandel z finałem (wymianami) na najbliższym Pionku w Gliwicach.

Jako organizator tej akcji serdecznie zapraszam do uczestnictwa!


Jedyne co trzeba zrobić to dodać gry, które chcemy wymienić do GeekListy na BoardGameGeek. Czas na to jest do 27 listopada. Samo dodanie gier to niewiele pracy i do niczego nie zobowiązuje, dlatego warto to zrobić!

Po tej dacie lista gier do wymiany będzie już ustalona. Wtedy wszyscy uczestnicy decydują, jakie chcą gry w zamian za swoje. Z tak sporządzonych „list preferencji” program komputerowy ustala łańcuchy wymian, tak żeby było ich jak najwięcej.

Następnie uczestnicy wymienią gry między sobą na gliwickim Pionku.


Główną zaletą MatHandlu jest duża liczba uczestników i tworzenie łańcuchów wymian. Często trudno jest znaleźć osobą, która chce naszą grę i ma grę, którą my chcemy. Dzięki masowości i użyciu programu komputerowego powstają jednał długie łańcuchy, gdzie osoba A przekazuje grę osobie B, B przekazuję C, C przekazuje …, aż w końcu ostatnia osoba przekazuje grę osobie A. Samemu trudno byłoby im zidentyfikować taką wymianę!

Polski MatHandlu ma już długą historię. Ta edycja jest jednak wyjątkowa! Tym razem, po raz pierwszy, zamiast obowiązku wysyłania gier pocztą, jest obowiązek przekazania gier na Pionku, z ręki do ręki. (Oczywiście przekazać można za pomocą osób trzecich, jeśli ktoś sam się nie wybiera. Ponadto jeśli obie strony tak się dogadają, to mogą też inaczej przekazać gry, choćby i wysłać pocztą.)

  • Adam Badura

    Uwaga! Na wniosek uczestników, którzy jeszcze nie wiedzą czy odwiedzą Pionek, przedłużeniu ulegają terminy zgłaszania gier (o 4 dni) i wysyłania list preferencji (o 3 dni). Końcowe wyniki 13 grudnia, w piątek tuż przed Pionkiem.
    Ponadto przypominam uczestnikom, że samo zgłaszanie gier do niczego nie zobowiązuje. Dopiero lista preferencji może mieć konsekwencje konieczności wymiany. Zatem ostateczny termin na decyzję jest do 12 grudnia (czwartek tuż przed Pionkiem).
    Wreszcie gry mogą przekazywać/odbierać osoby trzecie w imieniu zainteresowanych. Można też wysyłać gry. (Ale nie można kogoś zmusić, by wysłał nam!)